top of page

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023. január 1 napjától

 

Köszönjük, hogy szolgáltatásainkat választotta. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az mYields Kft. által üzemeltetett www.mydentification.com domainen, illetve annak aldomainjein elérhető weboldalon (a továbbiakban: „mYdentification Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatásokra, leadott rendelésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint az mYdentification Weboldal használatára vonatkozóan az mYdentification Weboldalra látogató valamennyi felhasználóra irányadó szabályokat tartalmazzák. Az mYdentification Weboldalon elérhető szolgáltatáscsomagjaink és támogató szolgáltatásaink keretében NFC digitális névjegykártyákat biztosítunk. 

 

 

Az mYdentification Weboldalon elérhető szolgáltatásokat az mYields Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtja (székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196., cégjegyzékszám: 01-09-372629, nyilvántartásba vevő bíróság megnevezése : Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, képviseli: Dóra Szakálos ügyvezető, adószám: 28756288-2-43) (a továbbiakban: “mi” vagy “mYields” vagy “társaságunk”).

 

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

postai cím: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.

e-mail cím: info@myields.com

telefonszám: +36304072917

vagy küldjön nekünk üzenetet a  oldalon keresztül. 

 

Az mYields részére tárhelyet biztosító szolgáltató a Wix.com, Inc (székhely: 40 Namal Tel Aviv St. 6350671 Israel, weboldal: www.wix.com  e-mail cím: abuse@wix.com, telefonszám: 1-415-358-0857).

 

A jelen ÁSZF teljes körűen szabályozza az mYields és az Ön jogait és kötelezettségeit az mYdentification Weboldal és szolgáltatásaink használatával kapcsolatban.

1.  Az ÁSZF elfogadása 
 1. Az mYdentification Weboldalra látogatással a weboldalra látogató valamennyi felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rá vonatkozó rendelkezéseit elolvasta, megértette, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   

 2. Az mYdentification Weboldalt és szolgáltatásokat az mYields azzal a feltétellel biztosítja, hogy Ön (i) megfelel valamennyi, jelen ÁSZF-ben foglalt feltételnek és kikötésnek, valamint (ii) a szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatosan Ön eleget tesz valamennyi vonatkozó, az mYdentification Weboldalon közzétett műszaki követelménynek, termék/szolgáltatás leírásban foglaltaknak, kizárva minden egyéb, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokást. Az mYdentification Weboldalon történő regisztrációval, illetve megrendelés leadásával Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, a bennük foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   

 3. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetjük alá magunkat.

2.  Felhasználói nyilatkozatok
 1. Ön az mYdentification Weboldalon történő regisztrációval, illetve megrendelés leadásával kijelenti és szavatolja, hogy

  1. 18. életévét betöltötte;

  2. Önt korábban nem függesztették fel vagy távolították el a mYdentification Weboldalról; és

  3. az mYdentification Weboldal és szolgáltatások használata során Ön a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával jár el.

3. Az ÁSZF módosítása 
 1. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos.
   

 2. Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen ÁSZF-et, valamint az mYdentification Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat bármikor egyoldalúan módosítsuk, szüneteltessük, illetve véglegesen megszüntessük, továbbá az mYdentification Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, illetve töröljük. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen, részben vagy egészben módosítsuk vagy megszüntessük a mYdentification Weboldalt, vagy korlátozzuk a mYdentification Weboldal elérhetőségét bármely földrajzi területre vagy joghatóságra.
   

 3. Az ÁSZF módosítása esetén minden esetben annak módosított változata kerül az mYdentification Weboldalon megjelenítésre. A módosítás az mYdentification Weboldalon való közzététellel egyidejűleg lép hatályba és nem érinti a felek korábban szerzett jogait. Amennyiben Ön a módosítást követően továbbra is használja az mYdentification Weboldalt, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadását jelenti. 

4.  mYdentification termékek
 1. Az mYdentification Weboldalon NFC képes névjegykártyák rendelésére van lehetőség. Minden megrendelés esetében 2 darab plasztik NFC névjegykártyát szolgáltatunk a megrendelő részére. 

 2. A termékeink és a kapcsolódó szolgáltatások részletes leírással együtt elérhetőek az mYdentification Weboldalon a “Kártyáink” menüpont alatt (a továbbiakban: “Termékek”). A termékleírás a kiválasztott Termékre kattintva jelenik meg. Amennyiben bármely Termék tekintetében a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fentebb írt elérhetőségeken.
  Felhívjuk a figyelmet, hogy a plasztik kártyát nem ajánlatos tűző napon tárolni, mert a kártya elszíneződhet, minden egyéb fizikai jellemzőjében megfelel bármely plasztik kártyának (pl. bankkártya), így ennek megfelelően kezelendő.
   

 3. Egyéni Megrendelés: 

  1. Digitális névjegykártyákat ajánlunk a felhasználóknak a felhasználó által vagy előre megtervezett kinézettel. 

  2. A Termék megrendelése esetén elkészítjük magát a fizikai plasztik kártyát és a digitális névjegyet, melyet a kártyát használó személy NFC chip segítségével tud majd egyetlen érintéssel továbbítani üzletfele, partnere telefonjára. Az így továbbított digitalis névjegyet a másik fél telefonja azonnal el tudja menteni névjegyként. Felhívjuk a figyelmet, hogy a plasztik kártyán lévő chip kizárólag NFC olvasóval rendelkező telefonok esetében működik érintésre.

  3. A digitális névjegy tartalmazza a megrendelő által megadott összes információt, úgymint név, cégnév, elérhetőségek, weboldal, media felületek. 

  4. Ezenkívül a kártya QR kód segítségével a megrendelő weboldalával, egyéb profiljaival összekapcsolható (összelinkelhető). Az URL-t a megrendelő készíti el, az mYields a digitális névjegyet .vcf formátumban adja át oly módon, hogy linkeljen a kártyához hozzárendelt URL-re. Azon megrendelő esetén, aki nem rendelkezik weboldallal, de szeretné a .vcf kiterjesztésű névjegy elérhetőségét használni, az mYdentification Weboldalonbelül személyre szóló weblap szolgáltatást biztosítunk a névjegykártya elkészültét követő 1 éves időtartamra díjmentesen. Amennyiben a megrendelő a weblap szolgáltatást az 1 éves időtartam lejártát követően is igénybe kívánja venni, úgy erre vonatkozóan külön megállapodás megkötése szükséges, amelynek részleteiről érdeklődjön az info@myields.com e-mail címen.
    

 4. Üzleti Csomag:

  1. Üzleti Csomagot ajánlunk azoknak a cégeknek, akik nagyobb megrendelésben gondolkodnak saját arculattal, melyet a megrendelő készíttet és továbbít az mYields részére.

  2. Személyenként 2 db plasztik NFC névjegykártyát készítünk el a megrendelő részére, melyhez a megrendelő adja át a kártya kinézetét­/designt az mYields részére. 

  3. A Termék megrendelése esetén elkészítjük magát a fizikai plasztik kártyát, mely a megrendelő által továbbított design alapra kerül kinyomtatásra és a digitális névjegyet, melyet a kártyát használó személy NFC chip segítségével tud majd egyetlen érintéssel továbbítani üzletfele, partnere telefonjára. Az így továbbított digitális névjegyet a másik fél telefonja azonnal el tudja menteni névjegyként. Felhívjuk a figyelmet, hogy a plasztik kártyán lévő chip kizárólag NFC olvasóval rendelkező telefonok esetében működik érintésre. 

  4. A digitális névjegy tartalmazza a megrendelő által megadott összes információt, úgymint név, cégnév, elérhetőségek, weboldal, media felületek. 

  5. Ezenkívül a kártya QR kód segítségével a megrendelő weboldalával, egyéb profiljaival összekapcsolható (összelinkelhető). Az URL-t a megrendelő készíti el, az mYields a digitális névjegyet .vcf formátumban adja át oly módon, hogy linkeljen a kártyához hozzárendelt URL-re. 

5.  A megrendelő kötelezettségei
 1. Ön (i) köteles saját költségén biztosítani számunkra minden szükséges adatot, információt (ideértve a megrendelés teljesítéséhez Ön által felhasználni kért kreatív anyagokat, fotókat), vagy egyéb nyilatkozatot, amely a megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges, (ii) köteles a jelen ÁSZF-ben meghatározott minden egyéb kötelezettséget határidőben teljesíteni (a késedelem nem eshet az mYields terhére, így különösen, de nem kizárólag nem minősülhet a létrejött szerződés, hibás, késedelmes vagy nemteljesítésének), valamint (iii) köteles biztosítani, hogy az Ön eszközei, rendszerei megfeleljenek a termékleírásokban szereplő követelményeknek.
   

 2. Amennyiben a megrendelés teljesítéséhez szükséges kreatív anyagokat, fotókat Ön adja át a részünkre, úgy Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott kreatív anyagok nem sértik a hatályos jogszabályokat,  valamint harmadik személyek személyiségi jogait (beleértve az adatvédelmi és kegyeleti jogokat vagy védjegyoltalmat), azokkal kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely az általunk történő felhasználást bármilyen vonatkozásban korlátozná, vagy megakadályozná. A jelen pontban írtak megsértésével kapcsolatosan bármely hatóság, bíróság vagy bármely más harmadik személy által az ilyen kreatív anyag miatt indított eljárás során Ön közvetlenül köteles helytállni és köteles társaságunkat kármentesen tartani.

6.  Felhasználói fiók létrehozása
 1. Az mYdentification Weboldalon a felhasználónak lehetősége van felhasználói fiókot létrehozni. A weboldalon történő rendelés leadásához felhasználói fiók regisztráció nem szükséges. Javasoljuk azonban a fiók létrehozását, mivel ez megkönnyíti a jövőbeli megrendelések leadását. A felhasználó a fiókjában egyéb adatokat is rögzíthet a későbbi rendelések egyszerűbbé tétele érdekében, pl. rögzíthet szállítási címet, rögzítheti telefonszámát. Ebben az esetben a felhasználónak ezen adatokat a konkrét rendelés leadásakor nem kell újra begépelnie, ezáltal gyorsítva a rendelés folyamatát. A felhasználó a fiókjában ezen kívül megtekintheti rendelési előzményeit is.
   

 2. A regisztráció menete:

  1. Felhasználói fiókot regisztrálni a „Belépés” menüpont alatt a regisztrációs űrlap kitöltésével vagy a felhasználó Facebook vagy Google fiókjával lehet. 

  2. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: e-mail cím és jelszó. Az adatok megadását követően a felhasználónak a vonatkozó jelölőnégyzetek kipipálásával nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez és elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban, valamint a jelen ÁSZF-ben írt valamennyi rendelkezést. A regisztrációs kérelem a „Regisztráció" gomb megnyomásával küldhető el. A regisztrációs kérelem elküldését követően egy e-mailt küldünk a felhasználó e-mail címére egy megerősítő linkkel, amelyre kattintva a regisztráció véglegesíthető. A regisztráció sikerességéről visszaigazoló e-mailt küldünk a felhasználó e-mail címére. 

 3. A felhasználó bármikor kezdeményezheti felhasználói fiókjának törlését, ha erre vonatkozó kérelmét e-mailben elküldi a info@myields.com címre.
   

 4. Jogunk van elutasítani a regisztrációs kérelmet, ha a felhasználó hamis vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem az mYdentification Weboldal rendeltetésszerű használata. Jogunk van továbbá törölni a regisztrációt, ha a felhasználó visszaélését vagy jogellenes magatartását észleljük az mYdentification Weboldal használata (böngészés vagy rendelés) során.
   

 5. A felhasználói fiók létrehozása, illetve a rendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a felhasználó felel. Az mYields kizár mindenfajta felelősséget, amely az mYdentification Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg az mYdentification Weboldalon. 
   

 6. A felhasználói fiók használata:

  1. A felhasználó bármikor bejelentkezhet fiókjába a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával.

  2. A felhasználó vállalja, hogy a fiókjában rögzített adatait mindig pontosan és naprakészen tartja. A felhasználó bejelentkezés után módosíthatja a fiókjában rögzített adatokat. Az adatok módosítása nem érinti a már elküldött rendelésben rögzített adatokat. Ha további kérése vagy kérdése van az adatok módosításával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

  3. Az mYields-et nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az mYields-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.
    

 7. A belépési adatok (különösen a jelszó) biztonságáról az Adatvédelmi tájékoztatónkban leírtak szerint gondoskodunk. A fiók és jelszó titkosságának megőrzéséért kizárólag a felhasználó felelős. Kérjük, ügyeljen arra, hogy bejelentkezés után ne hagyja felügyelet nélkül a rendszert, és az oldal használata után jelentkezzen ki. Felhívjuk figyelmét, hogy a böngésző bezárása nem jelenti azt, hogy automatikusan kijelentkezik az oldalról. A felhasználó felelős minden, a felhasználói fiókjában történő tevékenységért. Ha okkal feltételezi, hogy fiókja már nem biztonságos, haladéktalanul értesítsen minket az info@myields.com e-mail címen. A fiókjához való jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért csak akkor vállalunk felelősséget, ha a jogosulatlan hozzáférés adatvédelmi rendszerünk meghibásodására vezethető vissza.

7.  A megrendelés menete
 1. Egyéni Megrendelés leadása:

  1. A megrendelő a mYdentification Weboldalon keresztül (webshop) tudja leadni megrendelését. A rendelés leadásához regisztráció nem szükséges.

  2. Az elérhető Termékek listája az mYdentification Weboldalon a “Kártyáink” menüpont alatt érhető el.  Rendelés leadásához a megrendelőnek Basic NFC Névjegykártya esetén a Terméknél elhelyezett “Kosárba” gombra kell kattintania, majd a felugró ablakban megjelenő opciók közül ki kell választania, hogy a névjegykártyán mit szeretne megjeleníteni és a megrendelni kívánt mennyiséget, majd a ”Kosárba” gombra kell kattintania. Előre megtervezett kinézetű névjegykártya rendelése esetén a megrendelő a Terméket úgy tudja a Bevásárlókosarához adni, hogy az adott Terméknél elhelyezett “Kosárba” gombra kattintást követően a felugró oldalsávban kiválasztja a megrendelni kívánt mennyiséget. 

  3. Miután a megrendelő kiválasztotta a Terméket és a Bevásárlókosárhoz adta, egy ablak jelenik meg a képernyő jobb oldalán, ezzel informálva a megrendelőt, hogy a Termék a 

  4. Bevásárlókosárba került. A megrendelő folytathatja a vásárlást és további Termékeket helyezhet a Bevásárlókosárba, amennyiben ezt a jobb oldalon megjelenő információs ablakot bezárja, vagy bárhová kattint az ablakon kívül, vagy beléphet a kosarába a “Bevásárlókosár tartalma” gombra kattintva.

  5. Amennyiben a megrendelő a vásárlás folytatását választotta, a Bevásárlókosár tartalmát bármikor újra tudja nyitni és folytatni tudja a megrendelés leadását a jobb felső sarokban lévő bevásárlókocsi ikont kiválasztva, majd a “Bevásárlókosár tartalma” gombra kattintva.  A Bevásárlókosárban megtekinthető a rendelés összegzése a fizetendő teljes végösszeggel. Bármikor megszakítható a kiválasztás folyamata, a Bevásárlókosárba helyezett termékek törölhetőek a Terméknél elhelyezett „X” gombra kattintással, illetve módosítható a megrendelni kívánt mennyiség. Basic NFC Névjegykártya esetén amennyiben a megrendelő a Termék általa korábban kiválasztott tulajdonságait szeretné módosítani, úgy a Terméket törölnie kell a Bevásárlókosárból, majd újra hozzá kell adnia. Amennyiben a megrendelő rendelkezik kuponkóddal, azt ezen az oldalon kell megadnia a vonatkozó mezőben, majd az „Alkalmaz” gombra kell kattintania.

  6. Miután a megrendelő véglegesítette a Bevásárlókosár tartalmát, a “Fizetés” gombra kattintva a rendszer egy következő felületre irányítja, ahol minden, a rendeléshez szükséges adatot meg kell adnia (szállítási cím, számlázási cím, fizetési mód). Minden  “•” -al jelölt mező kötelezően kitöltendő és a megrendelés nem adható le ezen adatok megadása nélkül. A "Folytatás" gombra kattintva tud a megrendelő a fizetési felülethez eljutni.

  7. A megrendelő a “Rendelés leadása” szekcióban  láthatja a megrendelés összegzését és ellenőrizheti az általa megadott adatok helyességét, valamint a Bevásárlókosár tartalmát. Ha szeretne változtatni a rendelésen, vagy az adatokon, akkor az “Kosár szerkesztése” gombra kattintva teheti ezt meg.

  8. Az adatok és a kosár tartalmának ellenőrzését követően a megrendelőnek a megrendelés leadása előtt a vonatkozó jelölőnégyzetek kipipálásával nyilatkoznia kell, hogy elfogadja a jelen ÁSZF-ben írt valamennyi rendelkezést, valamint az Adatkezelési tájékoztatót. Ezután a “Rendelés leadása" gombra kattintva, majd a kiválasztott fizetési mód alapján a vételár megfizetésével tudja a megrendelő a rendelést leadni. Bankkártyás fizetés esetén átírányitjuk a pénzügyi szolgáltató fizetési felületére. A rendelés a „Rendelés leadása” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Minimális rendelési összeg nincs.

  9. A megrendelés elküldése a fent leírtak szerint ajánlatnak minősül, amely fizetési kötelezettséget keletkeztet a megrendelő számára. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy elfogadjuk a megrendelést, és a szerződés létrejön. A megrendelést az mYields csak abban az esetben fogadja el, ha a megrendelő a megrendelés leadása során minden szükséges információt megadott és elfogadta az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató dokumentumokat.

  10. A megrendelés elküldését követő 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelés adataival és az előleg számlával együtt a rendelésben megadott e-mail címre. A Termék megvásárlására irányuló szerződés a rendelés mYields általi visszaigazolásával jön létre (amikor a visszaigazoló e-mail elérhetővé válik a megrendelő levelezőrendszerében). Ha a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg a megrendelő részére, akkor a megrendelő ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a megrendelőt nem köti a rendelés és nem köteles a Termék átvételére. Az mYields kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a megrendelő hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a rendelés során, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

  11. Amennyiben a megrendelés teljesítéséhez további információkra (ideértve a felhasználó által rendelkezésre bocsátandó kreatív anyagokat, fotókat) van szükségünk, úgy erről a megrendelés elküldését követő 48 órán belül e-mailben értesítjük a megrendelőt.

  12. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett rendelési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az mYields a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
    

 2. Üzleti Csomag megrendelése: A megrendelő megrendelését e-mailben adhatja le az alábbi e-mail címen: info@myields.com. Üzleti Csomag megrendelése esetén egyedi Szolgáltatási szerződés kerül megkötésre és a megrendelés teljesítésére ezen Szolgáltatási szerződés rendelkezései irányadók.
   

 3. A megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag Ön felel. Az mYields kizár mindenfajta felelősséget, amely az mYdentification Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Ön kizárólag saját személyes adatait adhatja meg az mYdentification Weboldalon. 
   

 4. A vételár megfizetését követően a megrendelés nem módosítható. Amennyiben a megrendelés elküldése után (de még a fizetés előtt) módosítani szeretné a megrendelése részleteit, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. 
   

 5. Az Európai Unió területéről mind vállalkozások, mind fogyasztók leadhatnak megrendeléseket. Az Európai Unió területén kívülről csak vállalkozások adhatnak le megrendeléseket. 

8.  Fizetési feltételek 
 1. Az érvényben lévő árak a mYdentification Weboldalon kerülnek feltüntetésre. Az egyes Termékekre vonatozóan feltüntetett ár az adott Termék vételára, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.  
   

 2. Fenntartjuk a jogot az árváltoztatásra. Bárminemű árváltoztatás a mYdentification Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és nem érvényes a már leadott rendelésekre, Ön tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.
   

 3. A vételárat a mYdentification Weboldalon engedélyezett fizetési módok valamelyikén kell megfizetni minden, az mYdentification Weboldalról indított megrendelés esetén: 

  1. Online bankkártyás fizetés: Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés elküldését követően a rendszer átirányítja a megrendelőt a pénzügyi szolgáltatónk (Stripe Technology Europe, Limited ) online fizetési felületére, a fizetés ezen a felületen keresztül történik. Az itt megadott adatokat kizárólag a pénzügyi szolgáltató látja és kezeli, az mYields rendszerében a megrendelő által megadott bankkártya adatok nem jelennek meg és nem kerülnek tárolásra. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a sikeres fizetésről értesíti az mYields-t. A pénzügyi szolgáltató (Stripe Technology Europe, Limited ) az alábbi linken elérhető engedélyek alapján tevékenykedik: https://stripe.com/spc/licenses. A pénzügyi szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért az mYields nem vállal felelősséget.

  2. Fizetés banki átutalással: Banki átutalás választása esetén a vételár az mYields Kft. bankszámlaszámára utalandó (IBAN: LT453250097433596437; BIC: REVOLT21), mely az előlegszámlán feltüntetésre kerül. A fizetés az előlegszámla keltétől  számított 8 napon belül esedékes.
   ​ 

 4. A vételárat akkor kell megfizetettnek tekinteni, amikor annak összege a bankszámlánkon jóváírásra került. Amennyiben a vételár megfizetésére határidőben nem kerül sor, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől.
   

 5. Az vételár kifizetésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség - pl. tranzakciós díj, átváltási és banki költségek - Önt terheli. 
   

 6. Abban az esetben, ha a vételár megfizetését követően bármely, Önnek fel nem róható okból nem tudjuk a szolgáltatást teljesíteni, úgy haladéktalanul értesítjük Önt és az Ön által megfizetett teljes összeget visszatérítjük Önnek.

9.  Szállítási feltételek
 1. A megrendelt Termékeket postai úton juttatjuk el a megrendelésben megadott szállítási címre. A Termékek kiszállítására a megrendelés visszaigazolását követő 3 (három) héten belül kerül sor.
   

 2. Magyarország területén belüli szállítási címre a szállítás díjmentes. Magyarország területén kívüli szállítási címre történő szállítás esetén a szállítási díj a megrendelés leadása előtt a weboldalon feltüntetésre kerül.

10.  Elállási jog
 1. Jelen 10. pont abban az esetben alkalmazandó, amennyiben Ön fogyasztóként ad le megrendelést az mYdentification Weboldalon. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló vállalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 
   

 2. Az mYdentification Weboldalon elérhető Termékek rendelése esetén - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. c) pontjára tekintettel - a megrendelő elállási jogát nem gyakorolhatja, tekintettel arra, hogy a megrendelt Termékek olyan áruknak minősülnek, amelyeket az mYields a szolgáltatás keretében egyértelműen a megrendelő személyére szabott.

11.   Kellékszavatosság, termékszavatosság
 1. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről szóló tájékoztatót jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

12.   Jótállás
 1. Az mYields jótállást vállal azért, hogy a Termék megfelel a 4. pontban, valamint az mYdentification Weboldalon feltüntetett technikai funkcióknak a megrendelő részére történő átadástól számított 1 évig. Az mYields jótállási kötelezettsége kizárólag ezen technikai funkcióktól való eltérés (azaz a névjegykártyán lévő chip vagy QR kód rögzítettektől eltérő működése vagy működésképtelensége) kijavítását jelenti. Az mYields ezen hibák kijavítását a megrendelő részére ingyenesen végzi a jótállási idő alatt, a megrendelő által az mYields-hez eljuttatott írásbeli hiba-bejelentési értesítés alapján.

 2. Az mYields a hibaelhárítást a következők figyelembevételével végzi:

  1. az mYields a hibát köteles kijavítani, saját döntése szerint akár kicseréléssel vagy támogatás nyújtásával, illetve módosítással, amely a megfelelő működés biztosítása érdekében szükséges; 

  2. a jótállási idő alatt felmerülő hiba esetén az mYields a megrendelőtől kapott írásos értesítésre írásban válaszol és jelzi a hiba kijavításának várható időtartamát;

  3. az mYields a jótállási idő alatt bejelentett hibákat a jótállási idő lejártát követően is kijavítja;

  4. a kicserélt (kijavított) részre, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében a jótállási idő újból kezdődik.

 3. Az mYields jótállási kötelezettségei teljesítésének előfeltétele az alábbi rendelkezések megrendelő általi betartása:

  1. megrendelő az mYields által szolgáltatott plasztik kártyákat rendeltetésszerűen használja;

  2. megrendelő köteles a meghibásodást írásban az mYield-szel haladéktalanul közölni. A meghibásodás időpontjának a hibabejelentés időpontját kell tekinteni.

 4. A jótállás nem terjed ki egyetlen olyan hibára, meghibásodásra vagy kárra, amelyet a megrendelő által végzett bármiféle olyan módosítás, változtatás vagy javítás okoz, amit az mYields előzetesen írásban nem hagyott jóvá. 

13.   Adatvédelem
 1. Az mYields az adatkezelési tevékenysége során megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) ("GDPR"), valamint az irányadó egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek. A személyes adatokat bizalmasan és kizárólag az Adatvédelmi tájékoztatónkban írtaknak megfelelően kezeljük. Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható az mYields (mYdentification) Weboldalon. (https://www.myields.com/privacy-policy)

14.   Szellemi tulajdon
 1. Az mYdentification Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók és más részek szellemi tulajdonra vonatkozó védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja az mYields.
   

 2. Az mYields előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy az mYdentification Weboldalon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a felhasználó számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag az mYdentification Weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a felhasználó semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez az mYields mYdentification Weboldallal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára. 
   

 3. Az mYdentification Weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal, bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.
   

 4. Az mYdentification Weboldal tartalmának, illetve az mYields egyéb szellemi tulajdonának bármely további felhasználása kizárólag az mYields előzetes engedélyével lehetséges. Az mYields minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz a jelen pontban írt szellemi tulajdonhoz fűződő jogait sértő eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.
   

 5. Az mYields jogosult a megrendelő védjegyét, logóját, elnevezését és egyéb, a megrendelő tulajdonát képező, a megrendelő által a teljesítéshez az mYields rendelkezésére bocsátott szellemi terméket a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben felhasználni, és ezen felhasználásra harmadik személynek (különösen az alvállalkozójának) engedélyt adni. A megrendelő kijelenti, hogy az általa az mYields rendelkezésére bocsátandó, a megrendelés teljesítése során felhasználandó szerzői joggal, védjegyoltalommal vagy egyéb, szellemi tulajdon körébe tartozó, védelem alá eső egyéb művek, szellemi alkotások mYields általi felhasználásának jogi akadálya nincs, azaz harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, mely ezen szellemi alkotások tervezett felhasználását gátolná vagy megakadályozná. 

15.   Panaszkezelés
 1. Jelen 15. pont abban az esetben alkalmazandó, amennyiben Ön fogyasztóként ad le megrendelést az mYdentification Weboldalon. 
   

 2. A szolgáltatásainkkal vagy tevékenységünkkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő panaszát, problémáját szóban vagy írásban az alábbi elérhetőségeken nyújthatja be:
  postai cím: 1238 Budpaest, Nagytetenyi u. 182-192
  e-mail cím: info@myields.com
  telefonszám: +36302421117

   

 3. Az írásbeli panaszt 30 napon belül kivizsgáljuk és írásban megválaszoljuk az Ön által megadott e-mail címen vagy postai címen. 
   

 4. A szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgáljuk, és ha lehetséges, azonnal orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel és a panaszt 30 napon belül írásban megválaszoljuk az Ön által megadott e-mail címen vagy postai címen.
   

 5. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdések tárgyalás útján rendezésre kerüljenek. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, Ön a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Belföldi lakóhely és tartózkodási hely hiányában a társaságunk székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. Az Ön erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett az Ön kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Társaságunkat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 
   

 6. A társaságunk székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levelezési cím: Budapesti Békéltető Testület, 1253 Budapest, Pf.:10.).
   

 7. Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Tel.: +36 72 507 154

Email: info@baranyabekeltetes.hu

Web: www.baranyabekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba.

Postacím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Tel.: +36 20 373 2570

Email: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Web: www.jaszbekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Postacím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6001 Kecskemét, Pf. 228

Tel.: +36 76 501 525, +36 501 532, +36 70 938 4765
Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Web: www.bacsbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Postacím: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Tel.: ++36 30 201 1647, +36 34 513 010

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Web: www.kembekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Székhely: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Postacím: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békés Megyei Békéltető Testület, 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Tel.: +36 66 324 976
Email: bekeltetes@bmkik.hu
Web: www.bmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Székhely: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Postacím: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Nógrád Megyei Békéltető Testület, 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Tel.: +36 32 520 860
Email: nkik@nkik.hu
Web: www.bekeltetes-nograd.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Postacím: B-A-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, 3501 Miskolc, Pf. 376.

Tel.: +36 46 501-090
Email: bekeltetes@bokik.hu 
Web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Postacím: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81.

Tel.: +36 1 269 0703
Email: pmbekelteto@pmkik.hu
Web: www.panaszrendezes.hu

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: Budapesti Békéltető Testület, 1253 Budapest, Pf.:10.

Tel.: +36 1 488 2131
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Web: bekeltet.bkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Székhely: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Postacím: Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Somogy Megyei Békéltető Testület, 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Tel.: +36 82 501 000
Email: skik@skik.hu
Web: www.skik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Postacím: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Csongrád Megyei Békéltető Testület, 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Tel.: +36 62 554 250/118
Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Web: www.bekeltetes-csongrad.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Székhely: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

Postacím: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

Tel.: +36 42 420 180
Email: bekelteto@szabkam.hu
Web: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Postacím: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Tel.: +36 22 510 310
Email: bekeltetes@fmkik.hu
Web: www.bekeltetesfejer.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Székhely: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Postacím: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Tel.: +36 74 411 661
Email: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu
Web: www.tmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Postacím: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület, 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Tel.: +36 96 520 217
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Web: gymsmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Postacím: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Tel.: +36 94 506 645
Email: pergel.bea@vmkik.hu
Web: vasibekelteto.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Postacím: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület, 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Tel.: +36 52 500 710
Email: bekelteto@hbkik.hu 
Web: www.hbmbekeltetes.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Postacím: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Tel.: +36 88 814 121
Email: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: bekeltetesveszprem.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

Postacím: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Heves Megyei Békéltető Testület, 3300 Eger, Faiskola út 15.

Tel.: +36 416 660/105
Email: bekeltetes@hkik.hu
Web: www.hkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Postacím: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Tel.: +36 92 550 513
Email: zmbekelteto@zmkik.hu
Web: bekelteteszala.hu

6. Önnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

7. Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, Ön bírósághoz fordulhat.

16.   Értesítések
 1. Az egyik fél által a másik félnek a jelen ÁSZF alapján küldött értesítéseket írásban kell megküldeni (i) postai úton (tértivevényes küldeményként), az Ön megrendelési adataiban rögzített címére, az mYields esetében pedig a következő címre: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196., vagy (ii) elektronikus levélben a megrendelési adataiban rögzített e-mail címére, illetve az mYields részére a info@myields.com címre.
   

 2. Amennyiben jogszabály vagy a jelen ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az mYields és a felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek.

17.   Egyebek
 1. A felek mentesülnek a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségeik teljesítésének részleges vagy teljes elmulasztásából eredő felelősség alól, ha azt vis maior okozta. Vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak, így különösen háború vagy forradalom, sztrájk, karantén korlátozások, természeti katasztrófa, árvíz, földrengés, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, háború, járvány, egyéb természeti csapás, utólagos jogszabály változás, valamint bármely más, a felek ésszerű befolyásán kívül eső körülmény. Ha ilyen esemény bekövetkezik, az arról tudomást szerző fél köteles a másik felet értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi kárt és költséget a késedelembe esett fél viseli.
   

 2. A jelen ÁSZF-re irányadó jog a magyar jog. Az mYdentification Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF-ből eredő jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
   

 3. Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, vagy a jövőben azzá válna, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb pontjainak érvényességét. 
   

 4. A jelen ÁSZF-ben foglaltak az Ön és az mYields közötti teljes megállapodást képezik, és minden korábbi, a jelen ÁSZF tárgyát érintő megállapodást és megegyezést felülírnak. A jelen ÁSZF-ben foglaltaktól a felek kizárólag külön írásbeli megállapodással térhetnek el. 
   

 5. Az mYields nem felelős az esetleges károkért, ha bármely működési hiba miatt a rendelés nem érkezett be, nem felelős továbbá a felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
   

 6. Amennyiben az mYdentification Weboldal bármely tartalma nem felel meg a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, akkor ez utóbbiak az irányadók, kivéve, ha ezt jogszabály másként szabályozza.
   

 7. Az mYdentification Weboldalról elérhető Termékeket és szolgáltatásokat úgy nyújtjuk, ahogy "vannak" és "rendelkezésre állnak". Az mYields megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést az mYdentification Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek az mYdentification Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, az mYdentification Weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. Az mYields az mYdentification Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az mYields nem felelős semmilyen kárért, amely az mYdentification Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 8.  

 9. Az mYdentification Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek az mYields-től független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem az mYields szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent az mYields által az adott weboldal, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így az mYields az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár. 

 

 

mYields Kft.

1. Melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az mYields Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) mYields Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján az mYields Kft. jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az mYields Kft. jótállást vállal azért, hogy a megrendelt termék megfelel az ÁSZF 4. pontjában, valamint az mYdentification Weboldalon feltüntetett technikai funkcióknak a megrendelő részére történő átadástól számított 1 évig. Az mYields Kft. jótállási kötelezettsége kizárólag ezen technikai funkcióktól való eltérés (azaz a névjegykártyán lévő chip vagy QR kód rögzítettektől eltérő működése vagy működésképtelensége) kijavítását jelenti. Az mYields Kft. ezen hibák kijavítását a megrendelő részére ingyenesen végzi a jótállási idő alatt, a megrendelő által az mYields Kft.-hez eljuttatott írásbeli hiba-bejelentési értesítés alapján.

Az mYields Kft. a hibaelhárítást a következők figyelembevételével végzi:

a mYields Kft. a hibát köteles kijavítani, saját döntése szerint akár kicseréléssel vagy támogatás nyújtásával, illetve módosítással, amely a megfelelő működés biztosítása érdekében szükséges; 

a jótállási idő alatt felmerülő hiba esetén az mYields Kft. a megrendelőtől kapott írásos értesítésre írásban válaszol és jelzi a hiba kijavításának várható időtartamát;

az mYields Kft. a jótállási idő alatt bejelentett hibákat a jótállási idő lejártát követően is kijavítja;

a kicserélt (kijavított) részre, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében a jótállási idő újból kezdődik.

Az mYields Kft. jótállási kötelezettségei teljesítésének előfeltétele az alábbi rendelkezések megrendelő általi betartása:

megrendelő az mYields Kft. által szolgáltatott plasztik kártyákat rendeltetésszerűen használja;

megrendelő köteles a meghibásodást írásban az mYield Kft.-vel haladéktalanul közölni. A meghibásodás időpontjának a hibabejelentés időpontját kell tekinteni.

A jótállás nem terjed ki egyetlen olyan hibára, meghibásodásra vagy kárra, amelyet a megrendelő által végzett bármiféle olyan módosítás, változtatás vagy javítás okoz, amit az mYields Kft. előzetesen írásban nem hagyott jóvá.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

bottom of page